Δευ–Σαβ: 9:00 – 18:00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Με τον όρο “Ανακαίνιση” εννοούμε την αναδόμηση ενός χώρου, ώστε να επιτύχουμε το συνδυασμό “προσώπου-έργου” αποκτώντας ο χώρος αυτός τη δική του μοναδική ταυτότητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η ikoxoros αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την οργάνωση των εργασιών ενός έργου, τη διαχείριση συνεργείων και προμηθευτών, τον έλεγχο της ποιότητας υλικών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

H Εταιρείας μας θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάθε πρόβλημα που θα συναντήσετε στη μορφοποίηση των χώρων, την επιλογή των υλικών και τη διακόσμηση ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Οι υπηρεσίες κτιριακών έργων μπορεί να αφορούν νέα οικοδομικά έργα ή διαρρύθμιση, επισκευή και αποκατάσταση κάποιου υφιστάμενου κτιριακού έργου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία μας ασχολείται υπεύθυνα με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υδραυλικών έργων με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας υπηρεσιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, ισχυρών ρευμάτων χαμηλής και μέσης τάσης και ασθενών ρευμάτων δεδομένων, ασφαλείας, ελέγχου, συμβατικές ή με χρήση αυτοματισμού.